Siden lastes...

Terminliste
For sesongen 2023 - 20242023

DAG DATO TID OPPDRAG STED
18:30-21:30 Første øvelse etter sommerferien!
Info kommer Oppstartsseminar. Mer informasjon kommer senere
12:00 Stafett for livet
Info kommer Dugnad regionkorps
Info kommer Avreisekonsert - regionkorpsdugnad
Info kommer Høstkonserten 2023
18:30 Julebord
18:30-21:30 Øvelse og juleavslutning med risengrynsgrøt!
18:30-21:30 Romjulsøvelse

2024

DAG DATO TID OPPDRAG STED
18:00-21:00 Ekstraøvelse - Nyttårskonserten
17:00 Nyttårskonserten 2024
Info kommer NM-seminar
Info kommer NM-seminar
18:30-21:30 Ekstraøvelse
Info kommer Hjertnesfestivalen 2024
Info kommer Ekstraøvelse ifm. NM janitsjar 2024
Info kommer NM janitsjar 2024
18:00 Øvelse/årsmøte. Øvelse fra 18:00-20:00, deretter årsmøte med påfølgende medlemsmøte.
18:00-19:00 Ekstraøvelse - gjennomspilling av marsjer. Vanlig øvelse fra 19:00-21:30
18:00-19:00 Ekstraøvelse - gjennomspilling av marsjer. Vanlig øvelse fra 19:00-21:30
12:45 Janitsjarringens vårparade. Oppmøte på Hvidts plass
06:15 Nasjonaldagen 2024. Nærmere info kommer
18:00-21:00 Ekstraøvelse ifm. sommerkonserten
15:00 Sommerkonserten 2024
18:00 Sommeravslutning.
Info kommer Dugnad - NM skolekorps