Siden lastes...

Terminliste
For sesongen 2021 - 20222021

DAG DATO TID OPPDRAG STED
18.30-21.30 Første øvelse etter sommerferien
Info kommer Oppstartseminar. Mer info kommer
18.30-21.30 Ekstraøvelse ifm. Høstkonserten
17.00 Høstkonserten 2021
19.00 Julebord. Avlyst grunnet koronarestriksjoner
18.30-21.30 Romjulsøvelse. Avlyst grunnet koronarestriksjoner

2022

DAG DATO TID OPPDRAG STED
18.00-21.00 Ekstraøvelse - Nyttårskonserten. Avlyst grunnet koronarestriksjoner
Info kommer Nyttårskonserten 2022. Avlyst grunnet koronarestriksjoner
- NM-seminar. Fredag: 18:00-20:00 | Lørdag: 11:00-14:00
Info kommer NM-seminar
Info kommer NM-seminar/ Hjertnesfestivalen 2022
Info kommer Hjertnesfestivalen 2022
Info kommer Ekstraøvelse ifm. NM janitsjar
Info kommer NM janitsjar 2022
19.00 Årsmøte
Info kommer Janitsjarringens vårparade
06.50 Nasjonaldagen 2022. Nærmere info kommer
Info kommer Sommerkonserten 2022
Info kommer Sommeravslutning
Info kommer Dugnad - NM skolekorps